Ken Wilber

Ken Wilber er en amerikansk polyhistoriker som jeg føler mig i familie med. Han er ”Integral Filosof” og den mest respekterede af slagsen. I hvert fald i USA. Han har skabt en overvældende syntese af stort set alt hvad der er udviklet af videnskabelige beskrivelsessystemer og filosofisk/spirituelle/psykologiske forståelsesretninger og han er en usædvanlig selvstændig tænker.

Han skriver fængslende og forståeligt på et højt plan om alt mellem himmel og jord.

1. “A Brief History of Everything”,
Shambhala Publications 1996, revideret 2000. På dansk: “Gud, Livet, Universet og alt muligt andet”, Borgens Forlag 1998. Bogens titel antyder bredden af emnekredsen, og den fører os i dialogform gennem Ken Wilbers svimlende syntese af … You name it! Vi får bl.a. forklaret begreberne holon, holarki, bevidsthedens evolution, videnskabens styrker og begrænsninger mmm. Bogen er kniv skarp. Den skaber både klarhed og lukker op for nytænkning.

2. “Boomeritis”, Shambhala Publications 2002,
Bogen er skrevet i romanform og Ken er ikke en “rigtig forfatter”, så bogen er både-og: vildt irriterende og en rammende og underholdende beskrivelse af senmoderniteten og det fladland, som vi hænger fast i, nemlig en kombination af ekstrem narcissisme, offerbevidsthed og angst for vertikalitet. Den klæder ubarmhjertigt vores yndlingsmyter og mest elskede fordomme af til skindet og placerer overbevisende krav om radikal forandring af både individ og samfundsinstitutioner. Alle får et blåt øje, ikke mindst universiteterne, som har en selvopfattelse som avant garde men i realiteten er bærere af reaktionen. Vi bliver nødt til at kende sygdommen for at kunne helbrede den. Bogen gennemgår Spiral Dynamics modellen meget fængslende, se linket til Don Beck