Foredragstitler

Peter Bastians foredrag kan bøjes i mange retninger, og tilpasses forskellige sammenhæng. Han tager gerne en samtale med arrangørerne om hvilken sammenhæng han optræder i og om der er specielle ønsker og. De følgende titler er forslag og de kan blandes på mange måder.

Peter Bastian

Mesterlære – En livsfortælling
Peter Bastian fortæller om sin nye bog Mesterlære som sprang ud af 9 foredrag på Vartov i foråret 2009. Det handler om den værdiudvikling, som er foregået i hans levetid, hvor han udstødte sit første vræl under krigen i 1943. ”Vi har gennemført en absolut nødvendig og betydningsfuld værdiudvikling med en så overvældende succes, at vi er druknede i vores egen succes. Og vi skal videre”. Han bruger sin livsfortælling til at illustrere afgørende pointer om opdragelse, forholdet mellem kønnene, fællesskab og om at få samling på personligheden.

Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig
Hvad er det for mekanismer i os som er dybt interesseret og engageret i forandring? Og hvad er det for mekanismer i os som slet ikke vil være med? I en virkelighed i konstant forandring er det de mest livsvigtige spørgsmål at få besvaret individuelt og kollektivt. Foredraget går tæt på to dybtliggende og vidt forskellige instinkter, nemlig overlevelsesinstinktet og instinktet for at skabe.

Kick off arrangement
Peter Bastian har i mange år lavet målrettede foredrag for virksomheder, bl.a. IDA, LEGO, Tele Danmark og NOVO. Foredraget er en blanding af kick off og eftertænksomhed, og Peter Bastian kommer ind på det fælles kontra det individuelle, om samarbejde og ansvarlighed, inspiration, hvor kommer den nye idé fra og hvorfor er vi nogen gange bedre end andre gange?

Musik og Bevidsthed. Hvad er åndsliv?
Det er et foredrag som går i dybden med vores musikforståelse og Peter Bastian spiller på sine mange forskelligartede instrumenter undervejs. Om mesterskabet og nærkontakt med instrumentet. Hvad er musikalsk dybde? Hvordan udvikler vi vores musikalitet? Vi undersøger hvordan vi kan levendegøre en død node, og finder frem til, hvad melodien selv vil. Vi undersøger instinktet for at skabe med eksempler fra mange genrer. Undervejs møder vi skæve takter og sære skalaer, Mozart og bulgarske sigøjnere.

Musik for vovehalse
Vi behøver ikke særlige kvalifikationer for at glæde os over musik – men vi kan kvalificere os uendeligt til musikken. Foredraget kalder på vores nysgerrighed og udfordrer vores ører og vores smag. Han har sine blæseinstrumenter med, men også musikoptagelser, der repræsenterer mange genrer, lande og tidsaldre. Et i bogstavelig forstand bevidsthedsudvidende foredrag. Foredraget kræver CD afspiller og et godt musikanlæg tilpasset salens størelse.

Bastian og Børnene
Hvordan får vi overtalt vores små kroniske narcissister til sammen at interessere sig for noget, der er større end de selv er; i en verden der dyrker individet som altings endegyldige målestok? Foredraget kommer ind på to nødvendige, men væsensforskellige elementer, nemlig ”vertikal og horisontal opdragelse”. Vi undersøger hvad autenticitet er i opdragelse og undervisning, og vil i den forbindelse slagte en del hellige kør. Peter Bastian øser fra sin egen barndom, fra sin rolle som far og nu som bedstefar. Og fra sin tid som lærer på musikkonservatoriet. Alt sammen krydret med musikalske svinkeærender. Inspiration til alle aldre.

> Booking af foredrag